شماره‌های پیشین نشریه

 

سایت فارسی

دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین

English Site

Creative Scenarios in Modern Psychology

مجله‌ی علمی تخصصی

صاحب‌امتیاز و ناشر:‌ دکتر زاهده رحمانیان

دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین، مجله‌ی علمی تخصصی به‌صورت دوفصلنامه بوده و تحت داوری همتایان است که به‌صورت الکترونیک منتشر می‌گردد. این نشریه بین‌رشته‌ای، عرصه‌ای برای تبادل آخرین یافته‌های علمی در مورد حوزه‌های مختلف روان‌شناسی فراهم می‌نماید. مجله به زبان فارسی، و خلاصه مقالات آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نمایه می‌شود. متن کامل مقالات به‌صورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله  (http://www.csmp.ir) در دسترس عموم قرار دارد. مجله، مقالات رسیده در حیطه‌های زیر را موردبررسی قرار می‌دهد:

 • روان‌شناسی عمومی
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی تربیتی
 • روان‌شناسی کودک و نوجوان
 • روان‌شناسی صنعتی-سازمانی
 • روان‌شناسی ورزشی
 • روان‌شناسی خانواده
 • روان‌شناسی سلامت
 • روان‌شناسی فیزیولوژیک
 • روانشناسی مشاوره
 • روانشناسی ژنتیک

 و ...

 قابل‌توجه ارسال‌کنندگان مقالات

با توجه به اینکه مقالات ارسالی بررسی اولیه می‌شود و در صورت عدم انطباق با اهداف مجله ممکن است رد اولیه شود. ارسال‌کنندگان محترم مقالات تا زمان دریافت پیام واریز هزینه بررسی به‌حساب مجله هزینه واریز ننمایند.

 

هزینه انتشار

 

از تاریخ ۱۳۹۷/12/01 این مجله مبلغ 100 هزار تومان بابت انتشار مقاله دریافت می‌نماید. بخش اول آن مبلغ 50 هزار تومان به‌عنوان هزینه بررسی Processing Fee) و مبلغ 50 هزار تومان به‌عنوان هزینه انتشار (Publication Fee) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و نامه علمی 50 هزار تومان است که 25 هزار تومان بابت هزینه بررسی و 25 هزار تومان بابت هزینه انتشاراست. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به‌صورت رایگان است.

 * لازم به ذکر است که در صورت درخواست چاپ سریع 25 درصد به مبالغ فوق اضافه می‌گردد.

 

تماس با دفتر مجله:

 

آدرس: استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار رجا، رجا5، دفتر دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین.

 

کد پستی: 7591993963
تلفن: 09177911529
دورنگار: 07154333353
پست الکترونیکی: csmp98@chmail.ir

 

ساعات پاسخگویی: هر روز ساعت 17 لغایت 20

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز