راهنمای نویسندگان

 

 به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند این مجله فقط مقالاتی را مورد پذیرش قرار می دهد که طبق فرمت آماده راهنمای نگارش مقالات دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین  (جهت دریافت می توان ایجا کلیک کرد) و مطابق با دستورالعمل زیر تنظیم شده باشد. بعلاوه، فایل صفحه عنوان (از اینجا قابل دریافت می‌باشد) و فرم تعهد نویسندگان (از اینجا قابل دریافت می‌باشد) همراه با فایل اصل مقاله به طور مجزا نیاز به ارسال می‌باشد.
 

 

چکیده

چکیده‎ای از مقاله با نگارشی روان، رسا و خوانا و با قلم بی بی نازنین 10 نگاشته شود. طول چکیده نباید از 300 کلمه بیشتر شود. از اشاره به منابع و مراجع در چکیده باید خودداری شود. چکیده باید به صراحت بیانگر طرح مسئله، راه حل پیشنهادی نویسندگان و نتایج به دست آمده از پژوهش باشد.

 

واژگان کلیدی: مجله پژوهش ها ی کاربردی، راهنمای نگارش مقاله، قلم بی نازنین.

Abstract

An abstract of the article should be written in a fluent, expressive, and legible way and written by B-Nazanin-10. The length of the abstract should not exceed 300 words. Reference should be made to the references and references in the abstract. The abstract should explicitly indicate the problem design, the proposed solution and the results obtained from the research.

Key words: Journal of Creative Scenarios in Modern Psychology, Article Writing Guideline, Unthinkable Font.

مقدمه

متن مقاله با قلم بی نازنین 11 با فاصله بین خطوط 1 نوشته شود. توصیه می‎شود برای کلمات و اصطلاحات بیگانه، برابرهای فارسی آشنا و رایج به کار گرفته شود. در صورت نیاز به استفاده از واژه‎های انگلیسی در متن فارسی از قلم Times New Roman 10 استفاده گردد.

فرمت و نحوه ارسال مقالات

مقالات ارسالی باید در فرمت Word و PDF همراه با نام و مشخصات کامل نویسندگان ارسال گردد.

 

آئین نگارش

توصیه جدی می‎شود که نویسندگان محترم، نکات و آیین نگارش فارسی را رعایت و در نوشتار علمی لحاظ کنند.

حداکثر صفحات

طول مقاله در ویرایش نهایی حداکثر 20 صفحه است، نویسندگان باید توجه داشته باشند تا بیشینه طول مقاله رعایت شود.

ارجاع به مقالات و منابع

شیوه‎ی مورد قبول ارجاع به منابع و مقالات در متن، شیوه‎ای مشابه نشریات موسسه‎ی IEEE است. در این شیوه در بین متن، مقالات مورد ارجاع به ترتیب از شماره 1 در بین دو براکت ([]) نمایش داده می‎شود. سعی شود منابع و مراجع با نرم‎افزار EndNote یا ابزار مراجع ویرایشگر متن MS-Word 2010 جمع آوری و مدیریت شود. شیوه ارجاع به منابع گوناگون (مقالات مجلات، مقالات کنفرانس، کتاب، بخشی از کتاب، ...) در بخش مراجع آورده شده است.

روابط ریاضی

توصیه جدی می‎شود روابط ریاضی با استفاده از ویرایشگر مخصوصی که در محیط MS-Word از پیش نصب شده است، نوشته شوند و اندازه و شکل آنها متناسب با متن انتخاب شوند. متغیرهای هر رابطه باید به صورتی درست و کامل تشریح شوند. این متغیرها، در متن با استفاده از ابزار Insert Symbole و به صورت پررنگ ایتالیک نوشته شوند، مانند: λ، φو یاXp.

کلیه روابط و فرمول‎ها باید به ترتیب نگارش در متن مقاله شماره‎گذاری شده و آماده شوند.

  اشکال و جداول

اشکال باید در متن با شماره‎های پی در پی نام گذاری شوند و با کیفیتی مناسب قابل خواندن با توان تفکیکی بهتر از DPI 300 و در جای مناسب، (بعد از ارجاع به شکل)، قرار گرفته باشند. سعی شود عرض هر شکل از عرض ستون متن بیشتر نشود. توضیح هر شکل باید با متنی با قلم بی نازنین 10 در زیر و وسط شکل نوشته شود. جداول نیز باید مشابه اشکال وارد شوند، با این تفاوت که توضیح جداول در بالا و وسط آنها خواهد آمد. متن جداول با قلم بی نازنین 10 نوشته شود.

عناوین بخش‎ها

این عناوین باید با قلم بی نازنین 13 سیاه آورده شوند.

عناوین زیر بخش‎ها

عنوان زیر بخش‎ها باید با قلم بی نازنین پر رنگ 12 آورده شوند.

عناوین زیر زیر بخش‎ها

عناوین زیر زیر بخش‎ها نیز باید با قلم بی نازنین پر رنگ 11 آورده شوند.

سپاسگزاری

بخش سپاسگزاری از لحاظ نگارشی باید با سایر بخش‎های مقاله همسان باشد.

مراجع

در پایان مقاله بخش مراجع آورده می‌شود که به ترتیب ظهور در متن شماره گذاری شود. به دلیل مشکلات citation مقالات فارسی در بانک های اطلاعاتی دنیا، پیشنهاد می شودکلیه منابع فارسی، تماما به صورت انگلیسی و بر مبنای الگوی ونکور ارائه شوند. جهت نگارش منابع فارسی به زبان انگلیسی در صورتی که در منبع اصلی ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب در قسمتهای پشت جلد کتاب یا مقاله و یا در قسمت چکیده انگلیسی وجود داشته باشد از همان ترجمه انگلیسی استفاده می شود. درصورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی ذکر نشده باشد لازم است «عنوان مقاله، اسم مجله و نیز اسم نویسندگان» آوا نویسی شود. بخش مراجع باید با سایر بخش‎های مقاله همخوانی داشته باشد. فهرست مراجع به زبان انگلیسی با قلم Time new roman10، همانند مثال‎های زیر برای «مقاله چاپ شده در نشریات»، «کتاب» و «مجموعه مقالات کنفرانس» تهیه شود. توجه به این نکته ضروریست که مراجع باید به صورت تک ستونی وارد گردند.

کتاب:

- نویسنده. عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر: ناشر؛ سال

[1] Gall MD,Gall JP,Walter RB. Educational research.7 th ed. Boston: Allyn and Bacon;2003.

در مثال زیر منبع اصلی یک کتاب فارسی است و ترجمه معادل انگلیسی ندارد، بنابراین منبع به صورت آوانویسی ارائه می گردد.

نیک یار عبدالرسول. قلب کودک من. اصفهان: نشر کنکاش انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1379

[1] Nykyar A.Ghalbe koodake man.Isfahan:Kankash &Isfahan University of Medical Science;2000

 مقاله در مجله:

- عناوین نویسنده یا نویسندگان تا شش نویسنده (از شش نویسنده بیشتر، عنوان همکاران را به کار برید.). عنوان مقاله. نام مجله (عنوان خلاصه شده مجله) سال انتشار؛ (شماره) سال، شماره صفحه

[1] Lacroix A, Lareng L, Padeken D, Nerlich M, Bracale M, Oguish Y,et al. International concerted action on collaboration in telemedicine: recommendations of the G-8 Global Healthcare Applications Subproject-4. Telemed J E Health. 2002;8(2):149-57.

- درصورتی که مقاله فارسی باشد و ترجمه انگلیسی عنوان و نام مجله وجود داشته باشد، معادل انگلیسی آورده می شود مانند:

علوی موسی، عابدی حیدرعلی. تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثر بخش در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان، 1386.

- که ترجمه انگلیسی آن در منبع فارسی موجود است و به صورت زیر ارائه می شود.

[1] Alavi M,Abedi H. nursing students' experiences and perceptions of effective instruction.Iranian Journal of medical Education.2008;7(2):34-7

- در صورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی موجود نباشد، عنوان مقاله، اسم مجله و نیز اسم نویسندگان آوا نویسی می شود. (مانند مثال قسمت تألیف کتاب)

مقاله ای در پیوست مجله:

[1] Wyatt SA, Vilensky W, Manlandro JJ,Derekker MA. Medical education in Substance abuse: from student to practicing Osteopathic Physician. J Am osteopath Assoc. 2005;105(6_suppl_3):18-25..

هیچ مولفی داده نشده:

[1] 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

مقاله به صورتی که سازمان به عنوان مولف باشد:

[1] Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

پایان نامه تحصیلی:

[1] Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

مطالب در یافت شده از اینترنت:

[1] Esters GI, Cooker PG, RF Ittenbach.Effects of a unit of instruction in mental health on rural adolescents' conceptions of mental illness and attitudes about seeking help. [citd 2006 feb 10]. available from: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n130_v33/ai_21072048

مجموعه مقالات کنگره ها:

[1] Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

در مورد "پایان نامه های فارسی، مطالب دریافت شده از اینترنت و مجموعه مقالا ت کنگره ها، نیز قوانین نگارش منابع فارسی به انگلیسی که در قسمت تألیف کتاب و مقاله ذکر شده است صادق می باشد.