اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهدات نویسنده مرجع مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان:

 1- پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله

 2- تفویض حق نشر مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین

 3- پاسخ‌گویی به هرگونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا

 4- عدم چاپ یا ارسال مقاله حاضر به مجله فارسی‌زبان دیگر تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان

 5- پاسخ‌گویی به مراجع تأمین‌کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر ایشان در صفحه عنوان

 6- بیان چگونگی مراعات معیارهای اخلاقی در پژوهش. در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.

 7- نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آن‌ها در بخش تقدیر با نام تشکر می‌کنند، مسؤولیت پاسخ‌گویی دارند.

فرم تعهدات نویسنده را به‌صورت فایل word دریافت کنید.

 

فرایند ارزیابی و تعهدات مجله

 کلیه مقالات واصله توسط کارشناسان منتخب شورای نویسندگان مجله موردبررسی قرار می‌گیرد.

 ● مجله موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتیجه کارشناسی مقاله را به اطلاع نویسنده مورد مکاتبه برساند.

 ● پس از انجام اصلاحات پیشنهادشده، مقاله مجدداً موردبررسی کارشناسان قرار می‌گیرد.

 ● به‌محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ برای نویسندگان ارسال می‌گردد.

 ● با توجه به اینکه از ابتدای سال 1398 مجله تنها به‌صورت الکترونیک و با دسترسی آزاد عموم به تمام مطالب آن منتشر می‌شود، ازاین‌پس برای نویسندگان نسخه چاپی ارسال نمی‌شود.

 ● مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

 ● مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

 

 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی از اینجا قابل دریافت می‌باشد.